Skolens bygninger og faciliteter

Bygninger og lokaler

 

Skolens bygninger og faciliteter

         Skolens fysiske opbygning:

Skolen er opbygget i 2 etager med selvstændige afdelinger.

·         Indskolingen ligger i stueetagen og består af børnehaveklasse – 3. klasse, SFO og arbejdsforberedelseslokale.

·         Mellemtrinet ligger på 1. sal og består af 4. – 6. klasse. Der er arbejdsforberedelseslokale.

·         Udskolingen ligger på 1. sal og består af 7. – 9. klasse. Arbejdsforberedelseslokale ligger i forbindelse med biblioteket/PUC.

·         I stueetagen ligger administrationen ínkl. SFO-kontor og teknisk service.

·         I stueetagen er der faglokaler - her har SFO-Klub hjemlokale.

·         Bibliotek / PUC ligger på 1. sal. Her er der kontor til bibliotekarer, arbejdsforberedelseslokale ressource-center, klasselokale til inklusionselever og kontor til UU-vejleder/sundhedsplejerske.

·         Der er 2 kopirum – et i stueetage og et på 1. sal.

          Særlige faciliteter på skolen:

·        Stort fællesrum / aula med 2 scener.

·        Der er elevator.

·        Multisal / gymnastiksal

          Skolen er handicapvenlig.

          Undervisningslokalernes indretning:

·        Alle klasselokaler er indrettet traditionelt med elevpladser.

·        Fællesarealer i alle områder.

 

Elevernes skolemøbler

Beskrivelse af elevernes skolemøbler og de ergonomiske forhold:

Alle klasser har nyere skolemøbler.

 

Skolevejens trafiksikkerhed

De trafikale forhold omkring skolen:

Skolen ligger i et parcelhusområde. Der er sikker skolevej med ensretning og afmærkede af- og påsætningsområde, parkeringsplads til forældre / gæster. Herudover er der en personaleparkeringsplads.

Skolepatrulje

Der er daglig skolepatrulje ved fodgængerovergangen om morgenen. Færdselskontaktlærer underviser skolepatruljen i trafik, og forældrene opfordres til at gennemføre trafiktræning med deres børn. Det er elever fra 6. årgang, som er skolepatrulje.

Færdelskontaktlærer for skoleåret 2017/18 er Hannah Jensen.

 
Oplysninger om tilgængelighed kan findes på http://vejviseren.emu.dk