Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen siden skolen startede 1. august 2004:
 • Samlet elevtal pr. 05-09-2018: 470 elever
 • Samlet elevtal pr. 05-09-2017: 483 elever
 • Samlet elevtal pr. 05-09-2016: 503 elever
 • Samlet elevtal pr. 05-09-2015: 523 elever
 • Samlet elevtal pr. 05-09-2014: 520 elever
 • Samlet elevtal pr. 05-09-2013: 496 elever
 • Samlet elevtal pr. 05-09-2012: 462 elever
 • Samlet elevtal pr. 05-09-2011: 438 elever
 • Samlet elevtal pr. 05-09-2010: 425 elever
 • Samlet elevtal pr. 05-09-2009: 396 elever
 • Samlet elevtal pr. 05-09-2008: 388 elever
 • Samlet elevtal pr. 05-09-2007: 381 elever
 • Samlet elevtal pr. 05-09-2006: 331 elever
 • Samlet elevtal pr. 05-09-2005: 320 elever
 • Samlet elevtal pr. 05-09-2004: 302 elever
Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal
 

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter for skoleåret 2017/18:

 • Indskolingen (0.-3. klasse): 22,0 elever pr. klasse
 • Mellemtrinnet (4.-6. klasse): 21,7 elever pr. klasse
 • Udskolingen (7.-9. klasse): 25,0 elever pr. klasse

 •  

 

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:
 
 

Antal elever pr. pc

 
 

Antal lærere


 

Oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale