Profil

Pædagogiske principper

Se under 'om skolen' om vision og strategi 

De enkelte fag

Der undervises efter Folkeskoleloven.
 
 

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

Se under 'om skolen' vision og strategi m.v.