Grundoplysninger

Adresse

Nordbyskolen og Nordbyskolens SFO
Nordby Allé 2
4800 Nykøbing F.


Tlf.: 5473 2600
E-mail: [email protected]
Web: http://www.nordbyskolen.dk
EAN-nr.: 5798007149185
Skolekode: 369018

Skoleleder: Lars Carlsen
Viceskoleleder: Jane L. H. Christoffersen
SFO-leder: Birgitte Winther
Formand for skolebestyrelsen:
Jonas Harpsøe Halberg
 
 
 

Klassetrin og spor på skolen

For skoleåret 2018/19:
 
Antal klassetrin på skolen: 0. - 9. klasse

Antal spor på skolen: 2 spor med undtagelse af 6. årgang, som er 3-sporet.

 
Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Klasser og klasselærere

Typer af tilbud efter skoletid

Nordbyskolen har både SFO og SFO-Klub.

SFO er for indskolingselever, det vil sige, elever der går i 0. klasse og til og med 3. klasse. Pr. 1/4 får eleverne fra 3. årgang lov til at være en del af klubben, så de kan få en fornemmelse af, hvad det vil sige, at gå i klubben, når man kommer på mellemtrinet.                                                                            Der er pr. 1/8-17 tilmeldt 180 børn i SFO.

Klubben er for mellemtrinselever, det vil sige, elever der går i 4. klasse og til og med 7. klasse.            Der er pr. 1/8-17 tilmeldt 80 børn til klubben.

Både i SFO og i klubben bruger man forældreintra og Iportalen, som kommunikation med forældrene.

Leder af SFO og SFO-Klub: Birgitte Winther, tlf. 5473 2600.